People

Faculty

TV Prabhakar

TV Prabhakar

Chandramani Singh

Chandramani Singh

Joy Kuri

Joy Kuri

PhD STUDENTS

Kaumudi Singh

Kaumudi Singh

Kurian Polachan

Kurian Polachan

Rathinamala Vijay

Rathinamala Vijay

Vaidya Girish Bhagwan

Vaidya Girish Bhagwan

Joydeep Pal

Joydeep Pal

Ravi Saxena

Ravi Saxena

Zitha Sasindran

Zitha Sasindran

M.TECH STUDENTS

2014-2016 BATCH
 • Bharat Hegde,Syed Younis : RF Energy Harvesting Chip For Sub 1GHZ
 • Rajat Agarwal, Mohit Kumar: Instant Fire Detection and Wireless Transmission for armoured vehicles
 • Preeti Verma: Indoor Localization
2015-2017 BATCH
 • Radhika N, Preetika Tandon: SoC for Energy Harvesting
 • Rapolu Shivanand,Rajashekar : Smart Homes
 • Mayank Prathap Singh, Yogesh Sehrawat : Smart Buildings
 • Arjun N,Ashwin S M : Tactile Applications
 • Ayan Chatterjee,Sandipan Sinha : Multi Packet Reception
2016-2018 BATCH
 • Vishnu, Jishnu: Drone Charging Systems
 • Pradeep yadav : Energy harvesting human step counting system
2017-2019 BATCH
 • Shalakha singhal,Sunanth : Iot security
 • Kinshuk Khare, Atanu Debnath : Autonomous Steering

CURRENT PROJECT STAFF

Sarweshkumar C R

Sarweshkumar C R

Abhishek S.V

Abhishek S.V

Vasanth Kumar

Vasanth Kumar

Vinod S Hegde

Vinod S Hegde

Ramanathan Rahul

Ramanathan Rahul

S M Sachin

S M Sachin

Charan

Charan

Nithish K Gnani

Nithish K Gnani

Pratyush Shukla

Pratyush Shukla

Pooja Rao

Pooja Rao

Kriti Singh

Kriti Singh

Rahul Badarainath

Rahul Badarainath

Sukriti Poddar

Sukriti Poddar

FORMER PROJECT STAFF

Tejeshwini D N

Tejeshwini D N

tejeshwini056@gmail.com
Sanmay Patel

Sanmay Patel

sanmaypatel@iisc.ac.in
Apoorva Joshi

Apoorva Joshi

Payal Aich

Payal Aich

payalaich@iisc.ac.in
Nithesh Nayak

Nithesh Nayak

Praveen Rajagopal

Praveen Rajagopal

Prajwal BN

Prajwal BN

Hareesh M R

Hareesh M R

Deepak Panchapakesan

Deepak Panchapakesan

Aditya Udupa

Aditya Udupa

Zitha Sasindran

Zitha Sasindran

Anuja Khadse

Anuja Khadse

Abhirami Sampath

Abhirami Sampath

M. Zuhaib Ahmed

M. Zuhaib Ahmed

 • Preethi Varma
 • Niharika
 • Hidayatullah Chowdary
 • Madhusudhan
 • Shahid Ali
 • Nihal V Nayak
 • Veena Nandimandala
 • Mukesh Govindaraju
 • Nisarg Prakash
 • Tejas Pande
 • Sowmya
 • Preetha Muralidharan
 • Akshay
 • Ujwal
 • Sripadha
 • Madhuri Sheethala
 • Sriram
 • Suhas
 • Simil
 • Sudhangadhan
 • Shilpa
 • Shruti Devasenapathy
 • Vinay Kumar
 • Kiran Narayana Hegde
 • Suhas Srinivasan
 • Sagar Nagaraj Simha
 • Pavan Kumar J N
 • Suresh Kumar Bonagiri
 • K. Prakruthi
 • Neha Makhija