Faculty

TV Prabhakar

TV Prabhakar

Chandramani Singh

Chandramani Singh

Joy Kuri

Joy Kuri

PhD STUDENTS

Kaumudi Singh

Kaumudi Singh

Kurian Polachan

Kurian Polachan

Rathinamala Vijay

Rathinamala Vijay

Vaidya Girish Bhagwan

Vaidya Girish Bhagwan

Joydeep Pal

Joydeep Pal

Ravi Saxena

Ravi Saxena

Zitha Sasindran

Zitha Sasindran

M.TECH STUDENTS

2014-2016 BATCH
 • Bharat Hegde,Syed Younis : RF Energy Harvesting Chip For Sub 1GHZ
 • Rajat Agarwal, Mohit Kumar: Instant Fire Detection and Wireless Transmission for armoured vehicles
 • Preeti Verma: Indoor Localization
2015-2017 BATCH
 • Radhika N, Preetika Tandon: SoC for Energy Harvesting
 • Rapolu Shivanand,Rajashekar : Smart Homes
 • Mayank Prathap Singh, Yogesh Sehrawat : Smart Buildings
 • Arjun N,Ashwin S M : Tactile Applications
 • Ayan Chatterjee,Sandipan Sinha : Multi Packet Reception
2016-2018 BATCH
 • Vishnu, Jishnu: Drone Charging Systems
 • Pradeep yadav : Energy harvesting human step counting system
2017-2019 BATCH
 • Shalakha singhal,Sunanth : Iot security
 • Kinshuk Khare, Atanu Debnath : Autonomous Steering
Abhishek S.V

Abhishek S.V

Nithish K Gnani

Nithish K Gnani

Pooja Rao

Pooja Rao

Prajwal BN

Prajwal BN

Shyam Sundar D G

Shyam Sundar D G

Tejas Joshi

Tejas Joshi

Charan

Charan

Shrutkirthi S. Godkhindi

Shrutkirthi S. Godkhindi

Ipsita Sanyal

Ipsita Sanyal

Deepak Choudhary L

Deepak Choudhary L

FORMER PROJECT STAFF

Sarweshkumar C R

Sarweshkumar C R

Vasanth Kumar

Vasanth Kumar

Pratyush Shukla

Pratyush Shukla

Sanathkumar Sunkad

Sanathkumar Sunkad

Sukriti Poddar

Sukriti Poddar

Sahana V

Sahana V

Vinod S Hegde

Vinod S Hegde

S M Sachin

S M Sachin

Rahul Badarainath

Rahul Badarainath

Tejeshwini D N

Tejeshwini D N

Kriti Singh

Kriti Singh

Deepak Panchapakesan

Deepak Panchapakesan

Aditya Udupa

Aditya Udupa

 • Preethi Varma
 • Niharika
 • Hidayatullah Chowdary
 • Madhusudhan
 • Shahid Ali
 • Nihal V Nayak
 • Veena Nandimandala
 • Mukesh Govindaraju
 • Nisarg Prakash
 • Tejas Pande
 • Sowmya
 • Preetha Muralidharan
 • Akshay
 • Ujwal
 • Sripadha
 • Madhuri Sheethala
 • Sriram
 • Suhas
 • Simil
 • Sudhangadhan
 • Shilpa
 • Shruti Devasenapathy
 • Vinay Kumar
 • Kiran Narayana Hegde
 • Suhas Srinivasan
 • Sagar Nagaraj Simha
 • Pavan Kumar J N
 • Suresh Kumar Bonagiri
 • K. Prakruthi
 • Neha Makhija